Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
06 Οκτ 2022
Ελλάδα

Τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τα Ίμια και την Καλόλιμνο

Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò, óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí Áñ÷çãü ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ï (É) ×ñÞóôï ×ñéóôïäïýëïõ, ðñáãìáôïðïßçóå ñßøç óôåöÜíïõ óôï èáëÜóóéï ÷þñï ôùí Éìßùí, óôïí ôüðï èõóßáò ôùí ôñéþí çñþùí ÅëëÞíùí Áîéùìáôéêþí ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý Ðáíáãéþôç Âëá÷Üêïõ, ×ñéóôüäïõëïõ ÊáñáèáíÜóç, ¸êôïñá Ãéáëïøïý.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Πάνου Καμμένου από τις βραχονησίδες των Ιμίων όπου πέταξε στεφάνι στη μνήμη των τριών Ελλήνων αξιωματικών όπου έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη εκεί το 1996, δύο τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν πτήσεις από τα Ίμια και την Καλόλιμνο.

Το ένα τουρκικό μαχητικό πέταξε πάνω από τα Ίμια στις 07:43, στις 07:57 και στις 08:25 σε ύψος 25.000, 24.000 και 17.000 ποδών αντίστοιχα και ακολούθησε υπερπτήση πάνω από την Καλόλιμνο στις 08:41 σε ύψος 24.000 ποδών.

Το δεύτερο τουρκικό F-16 πέταξε πάνω από τα Ίμια στις 7.59 στα 25.000 πόδια, στα 8.24 το στα 17.500 πόδια, στις 8.27 πάνω από την Καλόλιμνο στα 16.500 πόδια και στις 8.28 πάνω από τα Ίμια στα 18.000 πόδια.

Τα τουρκικά F-16 αναχαιτίστηκαν από ελληνικά αεροσκάφη.

Related posts