Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
19 Δεκ 2018
Απόψεις

Τι ισχύει για το ελληνικό ποινικοδικονομικό σύστημα η «μεταφορά διαδικασίας»

 

Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη:  Η έννοια του συμφέροντος της λειτουργίας της ποινικής δίωξης

Από τον Θεμιστοκλή. Ι. Σοφό, Δ.Ν. – Δικηγόρο

 

Ο κύριος δικαιολογητικός λόγος της διακρατικής δικαστικής συνεργασίας, που εμφανίζεται είτε στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τη Συνθήκη της Ε.Ε. και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), συνίσταται στην ανάγκη να λαμβάνονται διαρκώς διαρθρωτικά µέτρα τα οποία διευκολύνουν τον βέλτιστο συντονισµό των ερευνών και των διώξεων των κρατών µελών, που καλύπτουν το έδαφος πλειόνων εξ αυτών, µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Για πρώτη φορά εισήχθη στην Απόφαση Eurojust η έννοια του συμφέροντος της λειτουργίας της ποινικής δίωξης ως αγαθού αυτόνομα προστατευομένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) είναι ουσιαστικά ο πρώτος πρακτικός δομημένος μηχανισμός δικαστικής συνεργασίας που τέθηκε σε λειτουργία και είναι ένα δίκτυο εθνικών «σημείων επαφής» για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, με απαρέγκλιτους κανόνες α) το αμοιβαίως παραδεκτό των αποδείξεων μεταξύ των κρατών μελών, β) τα δικαιώματα των προσώπων στην ποινική διαδικασία, και γ) τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας. Αποστολή της Ευρωπαικής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας EUROJUST (Άρθρο 85 ΣΛΕΕ), η οποία αποτελείται από εισαγγελείς, δικαστικούς ή αξιωµατικούς της αστυνομίας µε ισοδύναµες προνοµίες, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών για την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθορίζουν τη λειτουργία της Eurojust, ενώ τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν α) την έναρξη ποινικών ερευνών καθώς και την εισήγηση για την κίνηση ποινικών διώξεων που διεξάγονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, και ειδικότερα των διώξεων που αφορούν αδικήματα κατά των οικο­ νομικών συμφερόντων της Ένωσης, β) τον συντονισμό των ερευνών και των ανωτέρω διώξεων και γ) την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων με την επίλυση των συγκρούσεων δικαιοδοσίας και με στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Βασικά εργαλεία της Eurojust είναι οι Συνονιστικές Συναντήσεις και οι Κοινές Ομάδες Έρευνας. Οι συντονιστικές συναντήσεις σχεδιάζονται για να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, για να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν μέσα και μεθόδους για τη στήριξη της εκτέλεσης των αιτήσεων αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής και των εξαναγκαστικών μέτρων (π.χ. εντάλματα έρευνας και εντάλματα σύλληψης), για να συντονίσουν έρευνες και διώξεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, και για να εντοπίσουν, να προλαμβάνουν ή να επιλύσουν συγκρούσεις δικαιοδοσίας, ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την αρχή του δεδικασμένου (ne bis in idem) και με άλλα νομικά και αποδεικτικά προβλήματα. Η σύγκρουση δικαιοδοσίας στην περίπτωση της δικαστικής συνεργασίας για τη διερεύνηση ή τη δίωξη μιας αξιόποινης πράξης, όπως επίσης και για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι εφικτό να επιλυθεί, εφόσον η εσωτερική έννομη τάξη του κράτους μέλους επιτρέπει την προτεινόμενη από το Συλλογικό Όργανο μέθοδο επίλυσής της. Παρόλες τις ανωτέρω περιστάσεις που διέπουν τα νομικά συστήματα της Ε.Ε., η «μεταφορά διαδικασίας» δεν είναι ακόμη, τουλάχιστον για το ελληνικό ποινικοδικονομικό σύστημα, αντικείμενο της διαθέσεως της Εισαγγελικής Αρχής, ώστε να διενεργήσει αυτό, που στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, θα ονόμαζε κανείς «προσαρμογή». Εφόσον ο εθνικός νομοθέτης επέλεξε τη γενική απαγόρευση εκτέλεσης εντάλματος σε κάθε περίπτωση που το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης, είναι ημεδαπός και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη, κατ΄εφαρμογή της δικαιοκρατικής αρχής είναι αδύνατον να γίνει λόγος περί καταχρηστικής ασκήσεως του οικείου δικαιώματος επιλογής του forum της ποινικής του διερεύνησης – δίωξης (καταστρατήγηση δικαιοδοσίας). Συνέπεια αυτού είναι ο αποκλεισμός της δυνατότητας της παράδοσης – εκχώρησης ποινικής διαδικασίας, στο πλαίσιο μιας συντονιστικής συνάντησης ή κοινής ομάδας έρευνας, η οποία ούτως ή άλλως, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας κατά την κίνηση της ποινικής δίωξης θα ήταν αντίθετη με θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού ποινικοδικονομικού συστήματος.

 

*** Δημοσιεύτηκε στο πρώτο φύλλο της Κυριακάτικης εφημερίδας

 

 

Related posts