Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
28 Σεπ 2022
Πολιτισμός

Τα αστυνομικά μέτρα το 1824

Τα αστυνομικά μέτρα που ελάμβανε  ως πρώτος υπουργός των Εσωτερικών και Αστυνομίας, ο αγωνιστής του 1821, Γρηγόριος Δικαίος – Παπαφλέσσας

Τάσος Κ. Κοντογιαννίδης (*)

Τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, στην νεοαπελευθερωθείσα μικρή τότε Ελλάδα, οργανώθηκε η Αστυνομία,  η οποία επιφορτίστηκε παράλληλα με τα καθιερωμένα καθήκοντα και με άλλα, όπως της υγειονομικής υπηρεσίας με τα πενιχρά μέσα  που  διέθετε,  με στόχο να προστατέψει την δημόσια υγεία και  να αποφευχθούν  μεταδοτικές ασθένειες, που εκείνη την εποχή ήταν αρκετές και επικίνδυνες.

Το Φεβρουάριο του 1824,  έφτασε η πληροφορία στην Διοίκηση, ότι εκδηλώθηκαν  πολυάριθμα κρούσματα πανώλης  στην Ερμιόνη και ότι την τρομερή αυτή ασθένεια μετέφεραν, πιθανότατα ναυτικοί από το εξωτερικό. Μπροστά στον μεγάλο αυτό κίνδυνο, η Διοίκηση έλαβε ορισμένα προφυλακτικά μέτρα, όπως ο αποκλεισμός της περιοχής που προσβλήθηκε ενώ ειδοποίησε τις τοπικές αρχές για την σοβαρότητα της καταστάσεως.

Ο Μινίστρος- υπουργός Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας)

Μινίστρος- υπουργός της Αστυνομίας (μέχρι τη Μάχη στο Μανιάκι στις 20-5-1925 κατά του Ιμπραήμ, όπου έπεσε ηρωϊκώς μαχόμενος) ήταν  η μεγάλη μορφή της Επαναστάσεως, ο ιερέας Γρηγόριος Δικαίος- Παπαφλέσσας, ο οποίος, μόλις έλαβε την αναφορά  του Αστυνόμου Κρανιδίου έσπευσε να ειδοποιήσει  τους προκρίτους και τους προεστούς των κοντινών νησιών της περιοχής,  να αντιμετωπίσουν  κατά το δυνατόν την τρομερή αυτή ασθένεια και έστειλε  την παρακάτω Διαταγή  προς τους προκρίτους  της ΄Υδρας:

« Προσωρινή  Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον της Αστυνομίας

Προς τους φιλογενείς Προκρίτους της νήσου ΄Υδρας

Πληροφορούμεθα σήμερον  ότι  εις το χωρίον  Ερμιόνην (Καστρί), από τίνας ημέρας εξακολουθεί μία ασθένεια  τα συμπτώματα  της οποίας δίδουν  υπόνοιαν  ότι είναι πανώλης νόσος. Ειδοποιείσθε λοιπόν  η φιλογένειά σας  κατά χρέος  και παρακαλείσθε  να λάβητε  τα ανήκοντα προφυλακτικά μέτρα  προς προφύλαξιν της νήσου σας από την  ανθρωποφθόρον ταύτην  επιδημικήν νόσον. Εν Κρανιδίω τη 12-2-1824.  Ο Υπουργός των Εσωτερικών και προσωρινώς  της Αστυνομίας, Γρηγόριος Δικαίος. Ο Γενικός Γραμματεύς Γ. Γλαράκης.

Ο Παπαφλέσσας νεκρός στη μάχη στο Μανιάκι

Ανάλογη έγγραφη αναφορά  υπέβαλε ο Παπαφλέσσας και προς τα δύο Σώματα, Βουλευτικό και Εκτελεστικό, προτείνοντας την μεταφορά της έδρας τους  στο Κρανίδι, τονίζοντας, ότι η μεταφορά  τους αποτελεί εθνική ανάγκη, δοθέντος ότι παρά τα ληφθέντα μέτρα, η επιδημική νόσος  είναι δυνατόν να επεκταθεί και να κινδυνέψει η κεφαλή- η ηγεσία- της χώρας.

Στα Αρχεία του  τότε Ελληνικού κράτους, βρίσκουμε και άλλα θέματα που ασχολήθηκε υπουργείο της Αστυνομίας. Σε αναφορά του προς το υπουργείο ο αστυνόμος  Ναυπλίου, αναφέρει, ότι  έχει φυλακισμένο κάποιον, επειδή εξαναγκάστηκε από τους Τούρκους και απαρνήθηκε την χριστιανική του πίστη και ρωτά τι πρέπει να κάνει.

Αριθ. 345 «Προς το ΄Εξοχον Υπουργείον της Αστυνομίας.

΄Ενας νέος ονόματι  Αντώνιος Γεωργίου Μπούκα, Τζανταρλιώτης, εις την καταστροφήν του Τζανταρλίου , συλληφθείς  παρά των εχθρών και βιασθείς ηρνήσατο την Ορθόδοξόν μας θρησκείαν. Επομένως λαβών καιρόν παρουσιασθείς  εις την ενταύθα Αστυνομίαν, ωμολόγησε  τα συμβάντα του ζητών  παρ’ ημών  εφοδιαστικόν, ότι είναι ΄Ελλην Ορθόδοξος. Ημείς κατά χρέος εφωνάξαμεν  άλλους πατριώτας του δια να πληροφορηθώμεν αν αληθώς λέγει, οίτινες γνωρίζοντές των ομολόγησεν ότι είναι τω όντι Ορθόδοξος. Τον οποίον έχομεν υπό φύλαξιν και αναφερόμενοι ακαρτερούντες έξοχον διαταγήν μένομεν. Ο Γενικός αστυνόμος Ναυπλίου Γεώργιος Χατζηκοτσάκης»

Κλεισμένοι στα σπίτια στο χωριό Μπάστα μετά τις ληστείες και κλεψιές.

Την μεθεπομένη ημέρα 5-2-1824 ο Παπαφλέσσας απαντά και διατάζει τον Αστυνόμο: « Επειδή και ο Αντώνιος Γεωργίου Μπούκα Τζανταρλιώτης, ο εκ της καταστροφής της ιδίας πόλεως, απαρνησάμενος την πατρώαν θρησκείαν, εγνωρίσθη και απεδείχθη παρ’ άλλων ομοπατριωδών του, ότι τούτος είναι Έλλην και ακολούθως Ορθόδοξος, τούτου ένεκα διορίζεσαι, ίνα απολύσης αυτόν της φυλακής και εάσης ζήν εν ελευθερία. Ο υπουργός Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος»

Την προηγούμενη μέρα 4-2-1824, ο Υπουργός Αστυνομίας Παπαφλέσσας, θα λάβει από τον αντιστράτηγο  Νικήτα Δικαίο αναφορά για κάποιο επεισόδιο με ληστεία σε χωριό και έδωσε την παρακάτω εντολή:

Ο βοηθός του Παπαφλέσσα γενικός γραμματέας του υπουργείου Γ. Γλαράκης

« Από το εσώκλειστον ίσον αναφοράς του Επιτρόπου του χωρίου Μπάστα Γεωργίου Γεωργοπούλου πληροφορείσαι, ότι οι Βρωμοβρυσαίοι επάτησαν το χωρίον Μπάστα και ήρπασαν από τους κατοίκους  του χωρίου τούτου διάφορα πράγματα και πολλά ζώα κατέσφαξαν και ότι οι πρωταίτιοι τούτου του κακού είναι οι Καβουραίοι. Προσκαλείσαι λοιπόν η γενναιότης σου να εξετάσης ακριβώς τους Καβουραίους και να μάθης παρ’ αυτών (οι οποίοι αναμφιβόλως και γνωρίζουν) τους άρπαγας και τούτους να υποχρεώσης να αποδώσουν τα όσα ήρπασαν  και να πληρώσουν και τα όσα ζώα κατέσφαξαν. Εν ταυτώ δε να  ενεργήσης, ώστε οι Βρωμοβρυσαίοι να μην ενοχλούν εις το εξής τους κατοίκους του χωρίου Μπάστα. Εν Κρανιδίω 4-2-1824 Ο Υπουργός τη Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος»

(*)
akontogiannidis@yahoo.gr

Στη βασική φωτογραφία:  Μαζεμένοι οι κάτοικοι στα σπίτια στην Ερμιόνη, μακριά από την πανώλη.

 

Related posts