Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
21 Ιούν 2021
Τεχνολογία

Τα αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ για το A’ τρίμηνο του 2021

 • Δυνατές επιδόσεις στην Ελλάδα:
 • Ισχυρά έσοδα, υψηλότερα κατά 1,4% από τα επίπεδα προ πανδημίας του Α’ τριμήνου 2020
 • Σε θετική τροχιά τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής – αύξηση 1% εξαιρουμένων των μειώσεων στα τέλη τερματισμού και της περιαγωγής
 • Ρεκόρ στις προσθήκες συνδέσεων οπτικών ινών που τροφοδότησαν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών
 • Ισχυρή κερδοφορία, με το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξημένο κατά 3,5%
 • Αύξηση Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 1,6%, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα
 • Διατήρηση του στόχου για τις Αμοιβές των Μετόχων για το 2021 στα €480 εκατ., €0,68 ανά μετοχή πληρωτέο μέρισμα τον Ιούλιο
(Εκατ. €)Α’τρίμηνο

2021

Α’τρίμηνο

2020

+/- %
Κύκλος Εργασιών787,9797,3-1,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)301,2296,5+1,6%
Περιθώριο (%)38,2%37,2%+1,0μοv
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων158,8152,9+3,9%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας101,496,6+5,0%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας101,496,9+4,6%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)0,22110,2055+7,6%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία99,9151,2-33,9%
Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)162,8107,7+51,2%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)116,5106,5+9,4%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL)9,123,9-61,9%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία608,41.109,3-45,2%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

578,4540,8+7,0%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός925,3930,0-0,5%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.  

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εκτός από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania (TKR) μαζί με ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TKR και της Telekom Romania Mobile (TKRM) έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε επιτυχημένα τη χρονιά, σημειώνοντας δυναμικές επιδόσεις. Παρότι βάση σύγκρισης ήταν το ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2020, που δεν είχε πληγεί από την πανδημία, καταφέραμε να αυξήσουμε τα έσοδα στην Ελλάδα και να ενισχύσουμε το EBITDA και το περιθώριο κέρδους μας. Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, στηριζόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας, το τεχνολογικό μας προβάδισμα, αλλά και τον περιορισμό του κόστους.

Το 2021 θα είναι μία καθοριστική χρονιά για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα βγαίνει σταδιακά από την κρίση, επενδύοντας στρατηγικά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και στην ψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, περισσότερο από ποτέ, έτοιμος να συμβάλλει στον μετασχηματισμό της χώρας, έχοντας κάνει σημαντική πρόοδο στο δικό του μετασχηματισμό και την αναδιοργάνωσή του.  Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επιδόσεις μας, για να επιτύχουμε ένα ισχυρό 2021, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων μας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.»

 

Προοπτικές

Καθώς ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας σταδιακά υποχωρεί, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αίρονται, οι εμβολιασμοί επιταχύνονται και ο διεθνής τουρισμός επανεκκινεί, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει, για το υπόλοιπο του 2021, προοδευτική επιστροφή σε καλύτερες λειτουργικές συνθήκες και αύξηση εσόδων.

Η εταιρεία παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα εξορθολογισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, για να στηρίξει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές σταθερής και κινητής, που διασφαλίζουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Ενισχύοντας την ηγετική του θέση στις υποδομές οπτικών ινών και αναπτύσσοντας ταχύτατα το δίκτυο 5G, o OTE  είναι έτοιμος να συνεχίσει το ταξίδι της ψηφιακοποίησης και του μετασχηματισμού, με στόχο να γίνει ακόμη πιο ευέλικτος, αποτελεσματικός και εστιασμένος στην ανάπτυξη και τον πελάτη.

 

Για το 2021, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους €550 εκατ. περίπου, και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

 

 

 

 

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 1,2% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €787,9 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, στα €717,0 εκατ. παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,4% έναντι ενός τριμήνου που είχε επηρεαστεί ελάχιστα από την πανδημία COVID-19. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 19,9% στα €77,2 εκατ. στο τρίμηνο, αντανακλώντας εν μέρει την ασυνήθιστα υψηλή βάση σύγκρισης από τη δραστηριότητα ICT πέρυσι.

 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €468,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, μειωμένα κατά 2,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας σημαντικές εξοικονομήσεις μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020, καθώς και την αυστηρή διαχείριση του κόστους.

 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 1,6% σε €301,2 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 38,2%, αυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης από το Α’ τρίμηνο του 2020. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 3,5%, στα €298,3 εκατ., με ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στο 41,6%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €2,9 εκατ. λόγω της πίεσης στα έσοδα από υπηρεσίες, συγκεκριμένων προβλέψεων, καθώς και της μετάβασης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο αποκλειστικά κινητής τηλεφωνίας με βραχυπρόθεσμους στόχους την επίτευξη του διαχωρισμού και τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.

 

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €158,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 3,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της βελτιωμένης κερδοφορίας της Ελλάδας.

 

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε μια επιβάρυνση €48,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη σε σχέση με τα €40,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης κερδοφορίας στο τρίμηνο. Η πρόσφατα ανακοινωθείσα μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος δεν έχει ακόμα θεσπιστεί και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζεται  στα αποτελέσματα.

 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2021, ανήλθαν σε €99,9 εκατ. μειωμένες κατά 33,9% από το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως τον διαφορετικό ρυθμό στις πληρωμές που σχετίζονται με το τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €86,3 εκατ. και €13,6 εκατ. αντίστοιχα. Στα επόμενα τρίμηνα, αναμένεται αύξηση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις €162,8 εκατ., αυξημένες κατά €55,1 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως την προσωρινή μείωση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €116,5 εκατ., αυξημένες κατά €10 εκατ., έχοντας ενσωματώσει πληρωμές ύψους €42 εκατ. σχετιζόμενες με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2021 ήταν €925,3 εκατ., σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

 

 

 

 

 

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Α’ τρίμηνο

 2021

Α’ τρίμηνο

 2020

+/- %
Ελλάδα717,0706,8+1,4%
Ρουμανία κινητή77,296,4-19,9%
Ενδοομιλικές απαλοιφές(6,3)(5,9)+6,8%
Όμιλος ΟΤΕ787,9797,3-1,2%

 

 

    
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )Α’ τρίμηνο

 2021

Α’ τρίμηνο

 2020

+/- %
Ελλάδα298,3288,3+3,5%
Περιθώριο (%)41,6%40,8%+0,8μοv
Ρουμανία κινητή2,98,2-64,6%
Περιθώριο (%)3,8%8,5%-4,7μοv
Όμιλος ΟΤΕ301,2296,5+1,6%
Περιθώριο (%)38,2%37,2%+1,0μοv

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται  αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

Λειτουργικά στοιχεία:               

 

A’ τρίμηνο 2021A’ τρίμηνο 2020Ετήσιο  %Ετήσιο  +/-A’ τρίμηνο 2021 +/-
Συνδέσεις Σταθερής2.691.592

242

2.650.863+1,5%40.7297.842
Ευρυζωνικές Συνδέσεις2.175.8202.036.110+6,9%139.71030.335
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών1.005.132  787.445  +27,6%217.68760.044 
Συνδρομητές τηλεόρασης577.846556.696+3,8%21.1502.564
Πελάτες Κινητής6.889.2687.343.419-6,2%(454.151)(69.499)
 Πελάτες Συμβολαίου2.724.937  2.671.518  +2,0%53.419  10.983 
 Πελάτες Καρτοκινητής4.164.331  4.671.901  -10,9%(507.570)(80.482)

 

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο με ρεκόρ στις καθαρές νέες συνδέσεις υπηρεσιών οπτικής ίνας, στις 60 χιλιάδες, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.005 χιλιάδες. Η αύξηση αυτή τροφοδοτήθηκε από τις επιτυχημένες καμπάνιες για την αναβάθμιση της ταχύτητας, τις επενδύσεις της εταιρείας, καθώς και από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες ως αποτέλεσμα των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας.

 

Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο έχοντας πλέον αγγίξει το 46% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, μια αύξηση 8 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση. Με τους πελάτες να υιοθετούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες FTTx, το ποσοστό των πελατών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 17% των συνδέσεων οπτικών ινών, περισσότερο από το διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις στην ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του και να αυξάνει τα έσοδα ευρυζωνικών υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας την πίεση από άλλες υπηρεσίες σταθερής.

 

Ο ΟΤΕ συνεχίζει το πλάνο υλοποίησης των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε νέες περιοχές ή όπου δεν ήταν εφικτή η κάλυψη με FTTC, καθώς η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες συνεχώς αυξάνεται. Ο ΟΤΕ πέτυχε τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για την επέκταση υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), αγγίζοντας τα 340 χιλιάδες νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του 2021, αφού πέρασε το ορόσημο των 300 χιλ. στο 2020. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικών ινών και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου. Ο ΟΤΕ αναπτύσσει υποδομές που επιτρέπουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσφέροντας την εμπειρία των οπτικών ινών σε ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού και σε πολύ ευρύτερη βάση από τους ανταγωνιστές του.

 

Στις 31 Μαρτίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε στις 578 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,8% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας 3 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει τα πακέτα υπηρεσιών προς τους συνδρομητές.

 

Κινητή Τηλεφωνία:

Το Α’ τρίμηνο, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 6,9 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 6,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να μετατρέπει τους συνδρομητές καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου, προσφέροντας ελκυστικά και ευέλικτα πακέτα δεδομένων.

 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών 5G, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας φάσματος στα τέλη του 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει το 3G δίκτυό της μέχρι το τέλος του 2021, και το φάσμα που θα απελευθερωθεί θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της χωρητικότητας και της αποτελεσματικότητας των δικτύων 4G και 5G. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην αύξηση της κίνησης δεδομένων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης.

 

Ο ΟΤΕ στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 5G πάνω από 50% στα τέλη του 2021, καθώς και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου 4G/4G+. Την 31 Μαρτίου 2021, η πληθυσμιακή κάλυψη στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είχε ήδη ξεπεράσει το 90% ενώ οι υπηρεσίες 5G ήταν διαθέσιμες σε ακόμα 15 πόλεις.

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ. €)Α’τρίμηνο 2021Α’τρίμηνο 2020+/- %
Κύκλος Εργασιών717,0 706,8 +1,4%
Έσοδα λιανικής σταθερής233,1234,4-0,6%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής221,6222,4-0,4%
Έσοδα χονδρικής135,9138,0-1,5%
Λοιπά Έσοδα126,4112,0+12,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)298,3 288,3 +3,5%
Περιθώριο %41,6%40,8%+0,8μοv

 

H αναπτυξιακή δυναμική εδραιώνεται στην Ελλάδα, καθώς ο ΟΤΕ κατέγραψε αυξημένα συνολικά έσοδα κατά 1,4% στα €717,0 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2021. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τις πωλήσεις συσκευών, ωστόσο αρκετές ροές εσόδων σταθεροποιούνται παρά την πίεση από την υγειονομική κρίση, ενώ συνεχίζουν να βελτιώνονται και τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά μόλις 0,6%, παρά την πίεση στις υπηρεσίες τηλεόρασης λόγω του lockdown.  Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχισαν να αυξάνονται υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών οπτικών ινών. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 1,5% στο τρίμηνο, λόγω της διεθνούς κίνησης.

 

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο τρίμηνο σε σχέση με τα αντίστοιχα, προ πανδημίας, επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2020. Οι τάσεις βελτιώθηκαν σημαντικά από τα προηγούμενα τρίμηνα, κυρίως λόγω της καρτοκινητής. Η εξερχόμενη περιαγωγή, σε συνδυασμό με τα ρυθμιστικά μέτρα, επηρέασαν τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου στο τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής δείχνουν να σταθεροποιούνται παρά την επίδραση από το lockdown κατά το πρώτο τρίμηνο. Αντανακλώντας τη βελτίωση του δείκτη ARPU καθώς οι πελάτες κινούνται σταθερά προς υψηλότερα πακέτα κινητής, τα έσοδα από υπηρεσίες, εξαιρουμένων των μειώσεων στα τέλη τερματισμού και των χαμηλότερων εσόδων περιαγωγής, θα είχαν αυξηθεί κατά περίπου 1%.

 

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 12,9% το τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από συσκευές και ψηφιακά προϊόντα καθώς οι πελάτες μεταβαίνουν σε προϊόντα υψηλότερης αξίας και του αντικτύπου από το κλείσιμο των καταστημάτων στο τέλος του Α’ τριμήνου 2020. Η θετική τάση στα λοιπά έσοδα αναμένεται να συνεχιστεί, μετά από τις πρόσφατες κρατικές πρωτοβουλίες για την επιδότηση πωλήσεων tablets και φορητών υπολογιστών για μαθητές.

Το ICT είχε ακόμα ένα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 3% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του στην υλοποίηση μεγάλων έργων ICT, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του σε μεγάλο έργο των Ευρωπαϊκών οργανισμών για την ασφάλεια των συνόρων, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει την παροχή λύσεων cloud για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,5% στο τρίμηνο, στα €298,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 41,6%, σε σύγκριση με 40,8% το Α’ τρίμηνο του 2020. Ο περιορισμός κόστους που υλοποιήθηκε το 2020 καθώς και την τρέχουσα περίοδο, υποστηρίζει τη θετική επίδοση του EBITDA (AL).

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

 

 

Λειτουργικά στοιχείαΑ’τρίμηνο 2021Α’τρίμηνο 2020Ετήσιο %Ετήσιο

+/-

Α’ τρίμηνο

2021+/-

Συνδρομητές κινητής3.550.4693.860.801-8,0%(310.332)(92.851)
       Πελάτες συμβολαίου1.663.897  1.544.162  +7,8%119.735  15.992 
       Πελάτες καρτοκινητής1.886.572  2.316.639  -18,6%(430.067)(108.843)

 

 

 

 

 (Εκατ. €)Α’τρίμηνο

2021

Α’τρίμηνο

2020

+/- %
Κύκλος Εργασιών77,2

 

96,4

 

-19,9%

 

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής54,9

 

59,3

 

-7,4%

 

Λοιπά Έσοδα22,337,1-39,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)2,9

 

8,2

 

-64,6%

 

Περιθώριο % 3,8%

 

8,5%

 

-4,7μοv

 

 

Μετά τη συμφωνία πώλησης της Telekom Romania Σταθερής (TKR), που ανακοινώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2020, οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania Mobile (TKRM), εξαιρουμένων συγκεκριμένων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της TKR και της TKRM (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών), αποτυπώνονται χωριστά από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Η Telekom Romania (TKR), συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας FMC, έχει αντιμετωπιστεί ως διακοπείσα δραστηριότητα και έχει ταξινομηθεί στις δραστηριότητες κατεχόμενες προς πώληση.

 

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 19,9%, στα €77,2 εκατ., σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα πέρυσι, αντανακλώντας εν μέρει την υψηλή βάση σύγκρισης με το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω συγκεκριμένων έργων ICT (Wi-Fi στα σχολεία). Ο αντίκτυπος των περιορισμών λόγω COVID-19 συνέχισε να επηρεάζει την απόδοση της Telekom Romania Mobile  στο τρίμηνο.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €54,9 εκατ., μειωμένα κατά 7,4%, κυρίως λόγω της πτωτικής τάσης στην καρτοκινητή και των μειωμένων εσόδων διασύνδεσης που οφείλονται  στη μείωση της κίνησης. Η εταιρεία διατηρεί το μερίδιό της στην αγορά καρτοκινητής, η οποία συνεχίζει να συρρικνώνεται σε όλο τον κλάδο. Οι υπηρεσίες συμβολαίου συνέχισαν να σημειώνουν θετικές επιδόσεις, με τον συνολικό αριθμό συνδρομητών να αυξάνεται για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο.

 

Στο Α’ τρίμηνο του 2021, η εταιρεία κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €2,9 εκατ., αντικατοπτρίζοντας κυρίως τα κόστη που σχετίζονται με τη διαδικασία διαχωρισμού της Εταιρείας καθώς και ορισμένες προβλέψεις σχετιζόμενες με την κρίση COVID-19. Εξαιρουμένων των παραγόντων αυτών και του αντικτύπου από το έργο ICT το Α’ τρίμηνο του 2020, το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) θα ήταν σχεδόν αμετάβλητο.

 

 

 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

Μέρισμα και Επαναγορά Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 9 Ιουνίου 2021, τη διανομή μερίσματος €0,68 ανά μετοχή. Η αντίστοιχη πληρωμή μερίσματος €313 εκατ. αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2021. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου €167 εκατ. ή το 35%, έχει διατεθεί για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το ισχύον Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

 

Τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

 

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Aπόκτησης Ιδίων Μετοχών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 2020-2022, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 4 Μαρτίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021, αποκτήθηκαν από την Εταιρεία συνολικά 11.387.932 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 12,20 ανά μετοχή. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ενέκρινε την ακύρωση συνολικού αριθμού 9.965.956 ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί κατά την περίοδο από 4 Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020.

 

Αυτές οι μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15 Ιανουαρίου 2021, κατόπιν ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών.

 

Ο δεύτερος χρόνος του Προγράμματος ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2021, όπου η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει περίπου €167 εκατ. για να αγοράσει ιδίες μετοχές κατά την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022. Κατά την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2021, 992.528 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 13,26 ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε την πρόταση για την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 9 Ιουνίου 2021.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΓΕΓΓΕΓΟΝΟΤΑ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

 

Αναβάθμιση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την  Standard & Poor’s σε “ΒΒΒ”με σταθερή προοπτική

Στις 4 Μαΐου, ο οίκος Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ” με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας, υποδεικνύοντας μια βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ και την προσδοκία ότι ο ΟΤΕ θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τους ισχυρούς πιστωτικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε την υποβολή πρότασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2021, για την ανανέωση της θητείας της ελεγκτικής εταιρείας «PricewaterhouseCoopers S,A» για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, ανακαλώντας προηγούμενη απόφασή του για την υποβολή πρότασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.E,» (ΕΥ), ως προτιμώμενης επιλογής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021.

 

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

5:00pm (EEST), 3:00pm (BST), 4:00pm (CEST), 10:00am (EDT)

Ελλάδα                                             +30 210 9460 800

Γερμανία                                           +49 (0) 69 2222 4493

Ηνωμένο Βασίλειο & Διεθνή                          + 44 (0) 203 059 5872

ΗΠΑ                                                 +1 516 447 5632

 

 

Συνιστούμε να καλέσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς 5 έως 10 λεπτά πριν την έναρξη της

τηλεδιάσκεψης.

 

Λεπτομέρειες Τηλεδιάσκεψης

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης μέσω διαδικτύου και μπορείτε να

εγγραφείτε μέσω σύνδεσης στο:

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup210512.html

 

Σε περίπτωση δυσκολίας παρακαλώ όπως καλέσετε στο: + 30 210 9460803

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6117364

Fax: 210-6111030

Εmail: iroffice@ote,gr

 

 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακες που ακολουθούν:

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Μαρτίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020

 

 • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 

 

 

 

 

 

I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω.

Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας V), την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τiς καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου. 

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

 Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας  από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ, παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2020 και μετά.

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός  

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.)31/03/202131/03/2020+/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια963,7985,2-2,2%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων23,1664,9-96,5%
Βραχυπρόθεσμα δάνεια200,0
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)283,0327,3-13,5%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)63,961,9+3,2%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα(602,8)(1.104,5)-45,4%
Καθαρός Δανεισμός 930,9 934,8 -0,4%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία(5,6)(4,8)+16,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός925,3 930,0 -0,5%

 

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.)31/03/202131/03/2020+/- %
Καθαρός Δανεισμός 930,9 934,8 -0,4%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)(283,0)(327,3)-13,5%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)(63,9)(61,9)+3,2%
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)584,0545,6+7,0%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία(5,6)(4,8)+16,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)578,4540,8+7,0%

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και

μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο

 2021

Α’τρίμηνο

 2020

+/-%
Σύνολο Κύκλου εργασιών787,9797,3-1,2%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα3,83,3+15,2%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις(468,7)(482,4)-2,8%
EBITDA323,0318,2+1,5%
Περιθώριο %41,0%39,9%+1,1μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης0,4-100,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA323,0318,6+1,4%
Περιθώριο %41,0%40,0%+1,0μον

 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA(AL) ορίζεται το EBITDA(AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο

2021

Α’ τρίμηνο

2020

+/-%
EBITDA323,0318,2+1,5%
Περιθώριο %41,0%39,9%+1,1 μοv
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης-17,3-17,2+0,6%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις-4,5-4,9-8,2%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)301,2296,1+1,7%
Περιθώριο % 38,2%37,1%+1,1 μοv
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης0,4-100,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 301,2296,5+1,6%
Περιθώριο % 38,2%37,2%+1,0 μοv

 

 

 

 

 

Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο

2021

Α’ τρίμηνο

2020

+/-%
EBITDA315,1305,53,1%
Περιθώριο %43,9%43,2%+0,7 μοv
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης-12,8-13,0-1,5%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις-4,0-4,4-9,1%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)298,3288,1+3,5%
Περιθώριο % 41,6%40,8%+0,8 μοv
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης0,2-100,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης, και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 298,3288,3+3,5%
Περιθώριο % 41,6%40,8%+0,8 μοv

 

Ρουμανία (κινητή)- (Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο

2021

Α’ τρίμηνο

2020

+/-%
EBITDA8,012,7-37,0%
Περιθώριο %10,4%13,2%-2,8 μοv
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης-4,6-4,2+9,5%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις-0,5-0,5+0,0%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 2,98,0-63,8%
Περιθώριο % 3,8%8,3%-4,5 μοv
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης0,2-100,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)2,98,2-64,6%
Περιθώριο % 3,8%8,5%-4,7 μοv

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρωνΑ’τρίμηνο

 2021

Α’τρίμηνο

 2020

+/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 101,496,6+5,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης0,3-100,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές
Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών /Ενδοομιλικά μερίσματα
Κέρδη από την πώληση θυγατρικής
Εκπεστέες προβλέψεις προηγούμενων ετών
Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας101,496,9+4,6%

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον δείκτη για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος, όπως παρουσίαζεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο

 2021

Α’τρίμηνο

 2020

+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)(101,0)(151,2)-33,2%
Καταβολές για αγορά φάσματος1,1
Προσαρμοσμένες Eπενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία(99,9)(151,2)-33,9%

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

 

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο

 2021

Α’τρίμηνο

 2020

+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες – Συνολικά274,1314,9-13,0%
Μείον:Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων39,641,4-4,3%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες0,20,5-60,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(101,0)(151,2)-33,2%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές133,7 122,8 +8,9%
Αποπληρωμή μισθωμάτων(17,2)(16,3)+5,5%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)116,5 106,5 +9,4%

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζονται  ως οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από  μισθώσεις.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο

 2021

Α’τρίμηνο

 2020

+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές133,7 122,8 +8,9%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης42,30,8
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων2,90,4
Καταβολές για αγορά φάσματος1,1
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές180,0 124,0 +45,2%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις(17,2)(16,3)+5,5%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 162,8 107,7 51,2%

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)ΟΜΙΛΟΣ
31/03/202131/12/2020
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια2.049,62.060,6
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία356,2362,1
Υπεραξία376,6376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες351,0361,0
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία393,1408,0
Συμμετοχές0,10,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία71,472,3
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις357,2364,0
Κόστος συμβάσεων24,024,6
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία74,175,7
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων4.053,34.105,0
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα49,626,9
Πελάτες446,7433,1
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία5,65,4
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία29,328,7
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία122,6143,8
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα2,32,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα602,8516,2
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων1.258,91.156,4
Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση606,8606,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ5.919,05.867,9
 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)ΟΜΙΛΟΣ
31/03/202131/12/2020
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο1.302,41.330,6
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο466,4476,4
Ίδιες μετοχές(31,8)(132,2)
Τακτικό αποθεματικό440,7440,7
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά(202,9)(201,6)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών(3.314,1)(3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο3.438,43.396,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
2.099,11.995,8
Μη ελέγχουσες συμμετοχές151,6144,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων2.250,72.139,8
   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια963,7974,8
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία144,3145,7
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας106,1109,2
Συμβατικές υποχρεώσεις25,225,4
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή283,0290,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις4,09,8
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις102,3107,8
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων1.628,61.663,3
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές733,8719,8
Βραχυπρόθεσμα δάνεια200,0205,9
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων23,123,1
Φόρος εισοδήματος94,976,2
Συμβατικές υποχρεώσεις118,6121,8
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή63,961,2
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης140,2178,9
Μερίσματα πληρωτέα2,12,2
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις375,8364,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.752,41.753,6
Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση287,3311,2
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ5.919,05.867,9

  

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

  

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Α΄ τρίμηνο

 2021

Α΄ τρίμηνο

2020

+/- %
 
Σύνολο κύκλου εργασιών787,9 797,3 -1,2%
 
Λοιπά έσοδα3,8 3,3 +15,2%
 
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής(100,3)(101,2)-0,9%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις(19,6)(19,3)+1,6%
Αποδοχές προσωπικού(115,2)(126,1)-8,6%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης(0,4)-100,0%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών(18,5)(19,3)-4,1%
Κόστος εμπορευμάτων(72,4)(72,5)-0,1%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών(21,9)(16,4)+33,5%
Έξοδα προώθησης(14,8)(17,4)-14,9%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα(106,0)(109,8)-3,5%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις(468,7)(482,4)-2,8%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις323,0318,2+1,5%
Αποσβέσεις και απομειώσεις(164,2)(165,3)-0,7%
Λειτουργικά κέρδη (ζημιές) πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα158,8152,9+3,9%
 
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα(12,2)(17,1)-28,7%
Πιστωτικοί τόκοι0,20,4-50,0%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές1,50,8+87,5%
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις0,2(0,9)
Σύνολο κερδών( ζημιών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες(10,3)(16,8)-38,7%
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων148,5 136,1 +9,1%
Φόρος εισοδήματος(48,5)(40,0)+21,3%
Κέρδη (ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες100,0 96,1 +4,1%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες34,94,7
Κέρδη (ζημιές) περιόδου134,9 100,8 +33,8%
    
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της εταιρείας125,7103,2+21,8%
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας)101,496,6+5,0%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες24,36,6
Μη ελέγχουσες συμμετοχές9,2(2,4)

 

 

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 
Α’τρίμηνο

2021

Α’τρίμηνο

 2020

+/- %
 
Κύκλος εργασιών   
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής233,1234,4-0,6%
Έσοδα χονδρικής135,8138,0-1,6%
Λοιπά έσοδα62,078,4-20,9%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας430,9 450,8 -4,4%
Κινητή τηλεφωνία:
Έσοδα υπηρεσιών275,4280,5-1,8%
Έσοδα πώλησης συσκευών60,345,6+32,2%
Λοιπά έσοδα4,54,3+4,7%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας340,2 330,4 +3,0%
    
Λοιπά έσοδα16,8 16,1 +4,3%
    
Σύνολο κύκλου εργασιών787,9 797,3 -1,2%

 

  

V.           ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)Α’τρίμηνο 2021Α’τρίμηνο

2020

+-%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων148,5136,1+9,1%
Προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις και απομειώσεις164,2165,3-0,7%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης0,4-100,0%
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού1,11,2-8,3%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας0,30,7-57,1%
 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές(1,5)(0,8)+87,5%
 Πιστωτικοί τόκοι(0,2)(0,4)-50,0%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά   περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις(0,2)0,9
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα12,217,1-28,7%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:(32,6)(33,8)-3,6%
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων(22,8)(9,1)+150,5%
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων(17,5)(54,2)-67,7%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)7,7 29,5 -73,9%
Πλέον / (Μείον):
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης(42,3)(0,8)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων(2,5)(3,1)-19,4%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα(3,6)(4,3)-16,3%
Τόκοι μίσθωσης καταβεβλημένοι(4,5)(4,9)-8,2%
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες(4,4)(0,1)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων39,641,4-4,3%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες274,1 314,9 -13,0%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων1,81,80,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(101,0)(151,2)-33,2%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες0,20,5-60,0%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων(27,5)(15,1)+82,1%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες(126,5)(164,0)-22,9%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ιδίων μετοχών(20,6)(21,7)-5,1%
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια11,5-100,0%
Εξοφλήσεις δανείων(17,4)(71,5)-75,7%
Αποπληρωμή μισθωμάτων(17,2)(16,3)+5,5%
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων(3,0)(5,9)-49,2%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(58,2)(103,9)-44,0%
    
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων89,4 47,0 +90,2%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου516,21.058,3-51,2%
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα(0,5)(0,8)-37,5%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση(2,3)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου602,8 1.104,5 -45,4%

 

Related posts