Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
22 Μαΐ 2024
Ελλάδα

Τα αποτελέσματα του Ομίλου  ΟΤΕ για το α τρίμηνο του  2017

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Για να αντιμετωπίσουμε την ένταση του ανταγωνισμού  στην ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας και την αυξανόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας, έχουμε εστιάσει στην περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του πελάτη, με λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Για ακόμα ένα τρίμηνο, η στρατηγική μας αποδείχτηκε σωστή. Οι σημαντικές επενδύσεις μας σε οπτικές ίνες αποδίδουν καρπούς, οδηγώντας σε αύξηση των συνδρομητών και των εσόδων από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και αντισταθμίζοντας την πίεση στα έσοδα από τις υπηρεσίες φωνής. Και στην κινητή, η επένδυση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ελκυστικών συνδυαστικών πακέτων ενισχύουν την αξία που δίνουμε στον πελάτη και οδηγούν σε ταχύτατη αύξηση της κίνησης δεδομένων. Ξεκινώντας από ένα εποχιακά χαμηλό τρίμηνο, αναμένουμε σταδιακή βελτίωση στην πορεία της χρονιάς, καθώς θα αξιοποιούμε την επέκταση του δικτύου VDSL και την όποια βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε, απαιτεί ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας σε όλους τους τομείς, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας και να επιτύχουμε τους στόχους μας για βιώσιμη ανάπτυξη».

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες και οι τάσεις του πρώτου τριμήνου, θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι για το υπόλοιπο του έτους. Η ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες, ιδίως για υψηλότερες ταχύτητες, αναμένεται να ενισχυθεί, λόγω της αύξησης της πρόσβασης στην τεχνολογία VDSL. Παράλληλα, ο αριθμός των πελατών μόνο με υπηρεσίες φωνής αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η αύξηση του όγκου δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς και των αντίστοιχων εσόδων. Οι επιδόσεις στην Ρουμανία και την Αλβανία εξακολουθούν να παρουσιάζουν προκλήσεις. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει δυναμικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές, καθώς και σε νέο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο ΟΤΕ διατηρεί τις προβλέψεις του 2017, όπως περιγράφηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 2016, για προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €250 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων σε €700 εκατ. και των έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE ανήλθαν σε €929,0 εκατ. αυξημένα κατά 0,1%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, αντισταθμίζοντας την πίεση στην κινητή τηλεφωνία.

Στην Ελλάδα τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,9% και διαμορφώθηκαν σε €685,4 εκατ. Η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από την έντονη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες καθώς οι καταναλωτές που υιοθετούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες VDSL COSMOTE αυξάνονται, παρά τον νέο φόρο 5% που επιβλήθηκε τον Ιανουάριο. Οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης παρουσίασαν ενδείξεις επιβράδυνσης σε ένα εποχιακά ασθενές τρίμηνο, καθώς οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες ασκούν πίεση στη ζήτηση. Στη Ρουμανία, η αύξηση στα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αντανακλά τη σταθερή ζήτηση για συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υψηλότερα έσοδα χονδρικής και την ανάκαμψη των εσόδων από έργα ICT  μετά το υποτονικό τέταρτο τρίμηνο την περσινή χρονιά.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €637,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, καθώς οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους αντισταθμίστηκαν από το υψηλότερο κόστος διασύνδεσης καθώς και το κόστος εμπορευμάτων, που προκύπτει από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,7% και διαμορφώθηκε σε €304,1 εκατ. Στην Ελλάδα, η κερδοφορία παρέμεινε αμετάβλητη, αποφέροντας ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ύψους 38,8%.Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,4%, αντανακλώντας την αυξανόμενη πίεση λόγω ανταγωνισμού στην κινητή τηλεφωνία και κατά 81,0% στην Αλβανία όπου οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τη μεταβολή στον όγκο της διεθνούς εισερχόμενης κίνησης.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €42,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένη κατά 14,7%, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €38,2 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 4,1% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2016.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €185,0 εκατ., αυξημένες κατά 12,3%, αντικατοπτρίζοντας τις επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι οποίες ανήλθαν σε €75,0 εκατ. και €43,3 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές προσαρμοσμένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα σε €36,2 εκατ., στη Ρουμανία σε  €18,1 εκατ., και στην Αλβανία σε €6,7 εκατ.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος όπως αναμενόταν παρουσίασε αρνητικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους  €11,3 εκατ., κυρίως λόγω των υψηλότερων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,6 δισ. στις 31 Μαρτίου 2017, μειωμένος  κατά 33,% σε σύγκριση με τις 31 Μαρτίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τους επόμενους 12 μήνες, ο ΟΤΕ σκοπεύει να προβεί σε σημαντικές αποπληρωμές και για το λόγο αυτό προτίθεται να διατηρήσει σημαντικά αποθέματα μετρητών.

Ευρωζωνικές υπηρεσίες

Η επικρατούσα μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που ισχύουν από την αρχές του χρόνου, επηρέασαν τις καταναλωτικές δαπάνες στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρ’ όλα αυτά, τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,9%, αντικατοπτρίζοντας τη σταθερή απόδοση των δραστηριοτήτων της σταθερής τηλεφωνίας, κυρίως λόγω της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας. Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA από συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής στην Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Ενεργοί συνδρομητές

Το Α’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε μείωση χιλίων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά στον ΟΤΕ, οι γραμμές πρόσβασης μειώθηκαν κατά 18 χιλιάδες, αντικατοπτρίζοντας την ανταγωνιστική πίεση από συγκεκριμένους παρόχους.

Το A’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 19 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 55% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, σε μια αγορά που παρουσίασε τον πιο αργό τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης σε διάστημα δύο ετών. Ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.655 χιλιάδες πελάτες. Η διείσδυση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισε να αυξάνεται, με ρεκόρ 33 χιλιάδων νέων συνδρομητών στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 252 χιλιάδες συνδρομητές ή το 15,2% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας έναντι 13,4% στο τέλος του 2016. Η επιτυχία στην επέκταση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις καταναλωτικές δαπάνες επιβεβαιώνει την πολυετή στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις στην τεχνολογία VDSL. Η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ επίσης βελτιώθηκε σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τον Φεβρουάριο, η Ρυθμιστική Αρχή οριστικοποίησε την κατανομή των καμπίνων για την αναβάθμιση του VDSL στον ΟΤΕ. Η εταιρεία προωθεί τις απαιτούμενες επενδύσεις για την αναβάθμιση περίπου 6 χιλιάδων καμπίνων, εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Αυτό θα επεκτείνει σημαντικά την κάλυψη VDSL, η οποία θα φτάσει στο 60% του πληθυσμού. Στη συνέχεια, ο ΟΤΕ θα ενισχύσει το δίκτυο VDSL με τεχνολογία Vectoring, που θα του δώσει τη δυνατότητα να παρέχει ταχύτητες 100Mbps.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV αυξήθηκε κατά 2 χιλιάδες και ανήλθε σε 505 χιλιάδες. Η μέτρια αυτή αύξηση αν και οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εποχιακούς παράγοντες, η πίεση στα εισοδήματα των καταναλωτών, επηρεάζει επίσης την αύξηση των συνδρομητών τηλεόρασης, με αποτέλεσμα την αισθητή επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Ως αντιστάθμισμα, ο ΟΤΕ εισήγαγε με επιτυχία εναλλακτικά πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης που στοχεύουν συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.

Η εταιρεία πέτυχε ικανοποιητικές επιδόσεις στα έργα ICT, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στον τομέα δικτύων.

Σταθερή τηλεφωνία

Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας λιανικής αυξήθηκαν κατά 1,5%, υποστηριζόμενα από ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και την τηλεόραση. Η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής ήταν μικρή, και σύμφωνη με τις τάσεις των τελευταίων δύο τριμήνων. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας οπτικών ινών, της αναβαθμισμένης εμπειρίας του πελάτη και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εμπορικών πρωτοβουλιών, που έχουν στόχο την προσέλκυση νέων συνδρομητών. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση πελατών VDSL στο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, αν και η μεγαλύτερη συνδρομητική βάση όπως και οι πρόσθετοι φόροι επηρέασαν το ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης,  Αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €225,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, τα οποία αντικατοπτρίζουν το υψηλότερο κόστος πωληθέντων από τις δραστηριότητες στα καταστήματα.  Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,4%, κυρίως λόγω των πρόσφατων Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης.

 

Το Α΄ τρίμηνο του 2017, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 4,3% και διαμορφώθηκε σε €168,0 εκατ. ενισχυμένο από την αύξηση των εσόδων και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε 42,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2016, συνεχίζοντας την θετική τάση των τελευταίων τριμήνων.

Υπηρεσίες σε 7.7 εκατομμύρια πελάτες

Στο τέλος του Α’ τριμήνου 2017, η COSMOTE παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, αυξημένους κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 1,2% το Α’ τρίμηνο του 2017, συνεχίζοντας τις τάσεις βελτίωσης που σημειώθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα σε ένα περιβάλλον που παραμένει υπό πίεση.

Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €217,9 εκατ. στο τρίμηνο μειωμένα κατά 1,8%, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση συγκριτικά με τις τάσεις του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν κατά 19% στο τρίμηνο, επιβραβεύοντας τη στρατηγική της εταιρείας να επικεντρωθεί στην παροχή της κορυφαίας κάλυψης και ταχύτητας στην αγορά. Το 4G και 4G+  δίκτυό της COSMOTE καλύπτει περίπου το 95% και 84% του πληθυσμού αντίστοιχα. Περίπου το 50% της κίνησης δεδομένων της εταιρείας προέρχεται από συσκευές 4G. Η COSMOTE έχει εισάγει μια σειρά στοχευμένων προσφορών και λύσεων τιμολόγησης για την προώθηση της χρήσης δεδομένων σε πελάτες καρτοκινητής και συμβολαίου.

Το Α’ τρίμηνο 2017, ο δείκτης μεικτού AMOU της COSMOTE Ελλάδας μειώθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε σε 274 λεπτά, αντικατοπτρίζοντας τις πιέσεις στη ζήτηση. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,0, μειωμένος κατά 5,7% από το Α’ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της πίεσης στην αγορά καρτοκινητής.

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 1,5% στα €229,8 εκατ., αντανακλώντας μια δυνατή επίδοση στην σταθερή τηλεφωνία, κυρίως λόγω των συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής και στη ζήτηση για έργα ICT.

Ο Όμιλος επενδύει στην αναβάθμιση της υποδομής των ιδίων δικτύων στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της κάλυψης 4G και FTTH, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής του στη συγκεκριμένη αγορά. Οι επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην επέκταση της κάλυψης 4G, θα έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή πρόσβασης σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, η επέκταση της κάλυψης FTTH, η οποία ανέρχεται σήμερα σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά, αυξάνει σταδιακά τους συνδρομητές. Από εμπορικής άποψης, η στόχευση σε συνδυαστικά πακέτα σταθερής, κινητής και τηλεόρασης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης, ο οποίος εκτιμάται όλο και περισσότερο από τους πελάτες, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την αύξηση εσόδων και συνδρομητών.

Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία σημείωσε μικρή μείωση κατά €1,7 εκατ. και διαμορφώθηκε στα €37,1 εκατ.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας σημείωσαν αύξηση 4,6% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της επιτυχημένης διάθεσης συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής, εξατομικευμένων έργων ICT και υψηλότερων εσόδων χονδρικής.

Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής συνέχισαν να έχουν πτωτική τάση (-14%), τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν ελαφρώς (-1,6%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 3%. Σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2016, ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής αυξήθηκε κατά 47,4%, οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,6%, ενώ οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,3%.

Η αύξηση στα λοιπά έσοδα αντανακλά κυρίως την αύξηση στα έσοδα από έργα ICT για επιχειρήσεις καθώς επίσης και την αύξηση των συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής. Η ετήσια αύξηση των λοιπών λειτουργικών εσόδων το πρώτο τρίμηνο του 2017, οφείλεται κυρίως στην πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, Αναδιοργάνωσης καθώς και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, αυξήθηκαν κατά 6,7% στο Α’ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, λόγω των υψηλότερων εξόδων διασύνδεσης, του κόστους πωληθέντων συσκευών και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 4,4% και διαμορφώθηκε σε €21,4 εκατ., ενισχυμένο από την αύξηση των εσόδων, τη μείωση του κόστους προσωπικού κατά 8%, καθώς και τους χαμηλότερους  λοιπούς φόρους.

Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας

Στις 31 Μαρτίου του 2017, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 11,2% σε ετήσια βάση, και διαμορφώθηκε σε 5,0 εκατ. συνδρομητές, εκ των οποίων το 32,3% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2016, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προσφορών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και των συνεργιών με τη σταθερή.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, ο δείκτης μεικτού ΑRPU διαμορφώθηκε σε €4,7, αυξημένος κατά 0,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ο δείκτης μεικτού AMOU μειώθηκε κατά 3,8%.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα  Εθελούσιας Αποχώρησης, Αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων μειώθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της εξοικονόμησης των έμμεσων δαπανών και των χαμηλότερων επενδύσεων στην αγορά.

Το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 14,2% το Α’ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε συνεργασία με την σταθερή τηλεφωνία της Ρουμανίας, η Telekom Romania Mobile λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, ενισχύοντας το δίκτυο 4G, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους πωλήσεων της βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα τα έμμεσα κόστη.

Telekom Albania

Στο Α’ τρίμηνο του 2017, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,8 εκατ. συνδρομητές αυξημένη κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Αλβανία βασίζεται παραδοσιακά στα έσοδα που προέρχονται από τις εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις, τα οποία αποτελούν μια κερδοφόρα πηγή για την εταιρεία. Καθώς η διεθνής κίνηση τερματισμού έχει μειωθεί, εξαιτίας της αύξησης των τιμών λιανικής στις ξένες αγορές, η κερδοφορία έχει διαβρωθεί, οδηγώντας σε πτώση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 81% το Α’ τρίμηνο του 2017.

Η Telekom Albania λαμβάνει μέτρα για να τροποποιήσει το μοντέλο λειτουργίας της. Ως εκ τούτου, αύξησε με επιτυχία τα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση κατά 9% και εισήγαγε μια σειρά αλλαγών στα τιμολογιακά πακέτα για να αντισταθμίσει εν μέρει την πτώση των διεθνών εσόδων διασύνδεσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από τη χρήση δεδομένων κατά 37,6%, η οποία τροφοδοτείται από τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές προσφορές σε smartphones και πακέτα δεδομένων.

 

Related posts