Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
27 Ιούν 2022
Ελλάδα

Ποιοι έκαναν τα στραβά μάτια για το σαπιοκάραβο που μόλυνε το Σαρωνικό

Ενώ από το 2002 υπάρχει σχετική διάταξη (τελευταίες τροποποιήσεις 2011) κανένας δεν μιλάει για την απαγόρευση και απόσυρση στα σαπιοκάραβα που κυκλοφορούν ακόμη και σήμερα με κίνδυνο να κοπούν στη μέση.

Ο μόνος λόγος που κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια είναι η κερδοφορία. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην καταστρατήγηση των νόμων – γιατί δεν διατάσσουν την απόσυρση των σαπιοκάραβων-  με αυξημένο υπερβολικά το ρίσκο της μόλυνσης.

Κρίμα γιατί τώρα όλοι προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη με βαρύγδουπες εξαγγελίες αλλά στην ουσία κανένας δεν ξεσκεπάζει την αλήθεια.

Το 2015 έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί τα μέχρι 30 ετών μόνου κύτους. Μετά κάποιοι και για άγνωστο λόγο έδωσαν κάποιες παρατάσεις.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν έπρεπε να δίνουν αξιοπλοΐα σε σαπιοκάραβα τέτοιου τύπου που έχουν στην πλάτη 50 χρόνια ζωής. Που αν δεν κάνω λάθος η Αγία Ζώνη σήμερα είναι καράβι 47 ετών.

Και μην μου πείτε ότι δεν το ξέρουν στο υπουργείο Ναυτιλίας. Το ξέρουν και το παραξέρουν.

Ποιος ασχολήθηκε σοβαρά με τη μόλυνση στη θάλασσα του Σαρωνικού. Ποιος ενημέρωσε σωστά τους αρμόδιους. Ποιος είπε ότι ο Σαρωνικός δεν πρόκειται να καθαρίσει οήυτε στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ποιοι ξέρουν από τους αρμόδιους αναρμόδιους τον κανονισμό για κονδύλια στην αντιμετώπιση της ρύπανσης !!!!

Άραγε ζήτησαν  οικονομική βοήθεια; Ποιος αναφέρθηκε στα  Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Όλα γίνονται με προχειρότητα και ανευθυνότητα.

Ψάξαμε και βρήκαμε τους κανονισμούς για τα πλοία. Ας τον διαβάσουν όσοι ασχολούνται με την πρόσφατη μόλυνση. Κάτι θα καταλάβουν. Και κάποιοι θα πρέπει να τιμωρηθούν για αυτό που προξένησαν στον Σαρωνικό.

Κανονισμός για το θαλάσσιο πλούτο

Θαλάσσια ασφάλεια: επισπευσμένη καθιέρωση των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους

Ο παρών κανονισμός επισπεύδει την αντικατάσταση των πετρελαιοφόρων μονού κύτους από πετρελαιοφόρα διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού με στόχο τη μείωση του κινδύνου τυχαίας ρύπανσης των ευρωπαϊκών υδάτων από υδρογονάνθρακες.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 417/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού με τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συμβουλίου [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Τα περισσότερα πετρελαιοφόρα σήμερα είναι “μονού κύτους”. Στα πλοία αυτά, το φορτίο πετρελαίου στις δεξαμενές χωρίζεται από τη θάλασσα μόνον από το έλασμα του υφάλου και το έλασμα του πλευρικού τοιχώματος. Σε περίπτωση ζημίας του ελάσματος λόγω σύγκρουσης ή προσάραξης, υπάρχει ο κίνδυνος να χυθεί το περιεχόμενο των δεξαμενών στη θάλασσα και να προκληθεί σοβαρή ρύπανση. Ένα αποτελεσματικό μέσο για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός είναι να περιβληθούν οι δεξαμενές φορτίου από ένα δεύτερο εσωτερικό έλασμα, σε αρκετή απόσταση από το εξωτερικό έλασμα. Αυτός ο σχεδιασμός “διπλού κύτους” προστατεύει τις δεξαμενές φορτίου από τις ζημίες και μειώνει τον κίνδυνο ρύπανσης.

Μετά το ατύχημα του “EXXON VALDEZ” το 1989, οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ), δυσαρεστημένες από την αδυναμία των διεθνών προτύπων στην πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, εξέδωσαν το 1990 την “Oil Pollution Act” (OPA 90). Αυτός ο νόμος επέβαλε μονόπλευρα απαιτήσεις διπλού κύτους τόσο για τα νεόδμητα πετρελαιοφόρα όσο και για τα υπάρχοντα. Κατόπιν του μονομερούς μέτρου των Αμερικανών, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) (EN) αναγκάσθηκε να ακολουθήσει και θέσπισε το 1992 πρότυπα διπλού κύτους στη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL) (EN). Η σύμβαση αυτή απαιτεί όλα τα πετρελαιοφόρα χωρητικότητας νεκρού φορτίου ίσης ή ανώτερης των 600 τόνων DWT παραδοτέων από το 1996, να κατασκευάζονται με διπλό κύτος ή να είναι ισοδύναμου σχεδιασμού. Από την ημερομηνία αυτή λοιπόν δεν κατασκευάζονται πλέον δεξαμενόπλοια αυτού του μεγέθους με μονό κύτος. Για τα δεξαμενόπλοια μονού κύτους χωρητικότητας νεκρού φορτίου ίσης ή ανώτερης των 20.000 τόνων DWT, τα οποία παραδόθηκαν πριν τις 6 Ιουλίου 1996, η σύμβαση απαιτεί να καταστούν σύμφωνα προς τα πρότυπα διπλού κύτους το αργότερο όταν θα είναι ηλικίας 25 ή 30 ετών, αναλόγως εάν έχουν ή όχι δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος (Με τις δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος επιδιώκεται να μειωθεί ο κίνδυνος επιχειρησιακής ρύπανσης, αποτρέποντας την επαφή του νερού του έρματος με τους υδρογονάνθρακες. Εξάλλου, με την προστατευτική χωροθέτηση, επιδιώκεται οι δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος να τοποθετούνται στα σημεία όπου ο κίνδυνος προσάραξης ή σύγκρουσης είναι σοβαρότερος).

Πράγματι, επειδή είναι δύσκολο να μετατραπεί ένα πετρελαιοφόρο μονού κύτους σε πετρελαιοφόρο διπλού κύτους, και εξαιτίας του γεγονότος ότι τα προδιαγεγραμμένα όρια ηλικίας προσεγγίζουν το τέλος της εμπορικής ζωής ενός πλοίου, τόσο το αμερικανικό σύστημα, όσο και η σύμβαση MARPOL, οδηγούν στον παροπλισμό των πετρελαιοφόρων μονού κύτους. Οι διαφορές που υπάρχουν πάντως μεταξύ αμερικανικού και διεθνούς συστήματος έχουν ως αποτέλεσμα ότι επειδή, από το 2005, θα απαγορευθεί η είσοδος των πετρελαιοφόρων μονού κύτους στα αμερικανικά ύδατα λόγω της ηλικίας τους, τα πλοία αυτά θα πλέουν σε άλλες περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και θα αυξηθεί έτσι ο κίνδυνος ρύπανσης σε αυτές τις περιοχές.

Η Επιτροπή ανησυχεί για την ως άνω κατάσταση, καθόσον οι στατιστικές δείχνουν ότι τα ποσοστά ατυχημάτων γηραιών πλοίων αυξάνονται. Κατά τη γνώμη της, χρειάζεται από πλευράς ΕΕ κατάλληλη αντιμετώπιση η οποία πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή πριν το 2005, σημαντική οριακή ημερομηνία, από την οποία με την απαγόρευση εισόδου των πετρελαιοφόρων μονού κύτους στα αμερικανικά ύδατα θα αρχίσει η εκμετάλλευση των πλοίων αυτών στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Συνεπώς, στόχος του παρόντος κανονισμού της ΕΕ είναι ο περιορισμός των κινδύνων τυχαίας ρύπανσης των ευρωπαϊκών υδάτων από υδρογονάνθρακες, χάρις στην εσπευσμένη καθιέρωση του διπλού κύτους. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε πετρελαιοφόρο χωρητικότητας νεκρού φορτίου ίσης ή ανώτερης των 5.000 τόνων που εισπλέει σε ή αποπλέει από λιμένα ή θαλάσσιο τερματικό σταθμό που υπάγεται στη δικαιοδοσία χώρας της ΕΕ ή το οποίο αγκυροβολεί σε ζώνη που υπάγεται στη δικαιοδοσία χώρας της ΕΕ, ανεξαρτήτως σημαίας υπό την οποία πλέει, ή το οποίο πλέει υπό σημαία κράτους μέλους. Επίσης, ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πετρελαιοφόρα νεκρού φορτίου ίσου ή ανώτερου των 600 τόνων για τη μεταφορά βαρέων κλασμάτων πετρελαίου.

Δεν επιτρέπεται στα πετρελαιοφόρα μονού κύτους να φέρουν σημαία χώρας της ΕΕ και να εισέρχονται στους λιμένες ή στους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία χώρας της ΕΕ, μετά την επέτειο παράδοσης του πλοίου κατά τη διάρκεια του κατωτέρω αναφερομένου έτους:

Για τα πετρελαιοφόρα της κατηγορίας 1:

Για τα πετρελαιοφόρα της κατηγορίας 2 και 3ης:

Το Σύστημα Αξιολόγησης της κατάστασης των Πλοίων («Condition Assessment Scheme» – CAS) θα εφαρμοστεί στα πετρελαιοφόρα όλων των τύπων που έχουν φθάσει στην ηλικία των 15 ετών από το 2005 για τα πλοία της κατηγορίας 2 και 3. Το CAS αποτελεί ένα συμπληρωματικό καθεστώς ενισχυμένων επιθεωρήσεων που σχεδιάστηκε ειδικά για τον εντοπισμό των δομικών ατελειών των πετρελαιοφόρων μονού κύτους.

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

 

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 417/200227.3.2002ΕΕ L 64 της 7.3.2002

 

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/200219.12.2002ΕΕ L 324 της 29.11.2002
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1726/200321.10.2003ΕΕ L 249 της 1.10.2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/20047.1.2005ΕΕ L 371 της 18.12.2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 457/200720.5.2007ΕΕ L 113 της 30.4.2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/200920.4.2009ΕΕ L 87 της 31.3.2009
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1163/200921.12.2009ΕΕ L 314 της 1.12.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 417/2002 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29.08.2011

Διαβάστε τους κανονισμούς:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24231

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.12.html

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32003R1726

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0911

 

 

Related posts