Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
19 Φεβ 2020
Ελλάδα

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2018, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

 

 

 • Αύξηση 3,6% του EBITDA Ομίλου, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα
 • Οι επενδύσεις του Ομίλου στην ελληνική αγορά αποδίδουν:
 • Σταθερά αυξανόμενες πωλήσεις γρήγορου internet μέσω οπτικών ινών
 • Ενίσχυση των εσόδων κινητής, κυρίως από δεδομένα (data)
 • Έμφαση στην ψηφιακοποίηση, αυξάνεται η χρήση των COSMOTE mobile apps
 • Ρουμανία: Σταθεροποίηση των εσόδων λιανικής κυρίως λόγω των υπηρεσιών κινητής
 • Βελτίωση των τάσεων στην Αλβανία
 • Θετικές ταμειακές ροές, ικανές για την επίτευξη του ετήσιου στόχου  
 • Έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών τον Απρίλιο

 

 

 

(Εκατ. €)Α’τρίμηνο 2018 Α’τρίμηνο 20177+/- %
Κύκλος Εργασιών921,3929,0-0,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA315,1304,1+3,6%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %34,2%32,7%+1,5μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ)110,9104,5+6,1%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας39,036,4+7,1%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας50,638,2+32,5%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)0,07980,0745+7,1%
Σύνολο Ενεργητικού6.585,97.381,7-10,8%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία166,6185,0-9,9%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές8,6(11,3)
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία765,91.489,3-48,6%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)748,0572,8+30,6%

Σημείωση 1: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»

Σημείωση 2: Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

 

 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2018 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε το 2018 με ισχυρές επιδόσεις. Τα έσοδά μας από υπηρεσίες λιανικής στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των πωλήσεων γρήγορου internet μέσω οπτικών ινών. Συνεχίζουμε την αναβάθμιση του δικτύου μας για να προσφέρουμε σε όλο και περισσότερους πελάτες ταχύτητες μέχρι 200Mbps. Ταυτόχρονα, απολαμβάνουμε τα οφέλη της τεχνολογικής μας υπεροχής στην κινητή, σημειώνοντας αύξηση στην κίνηση δεδομένων και ανάκαμψη των εσόδων μας. Δίνουμε έμφαση στο digitalization και γινόμαστε πιο «ψηφιακοί», αναβαθμίζοντας την εμπειρία του πελάτη και πετυχαίνοντας περιορισμό του κόστους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν θετική επίδραση στην κερδοφορία EBITDA. Στη Ρουμανία, οι νέες προσφορές στην κινητή που λανσάραμε στο τέλος του έτους ενισχύοντας τα συνδυαστικά πακέτα, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και υποστηρίζουν τη στρατηγική μας. Στην Αλβανία, η αγορά δείχνει σημάδια ανάκαμψης και η κερδοφορία βελτιώθηκε αισθητά, μετά την αποχώρηση του τέταρτου παρόχου.»

 

 

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνολικά, επιτύχαμε θετικά αποτελέσματα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε ανάλογα και το υπόλοιπο έτος. Τον Απρίλιο, εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο. Οι ταμειακές μας ροές είναι ικανές για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και την υποστήριξη του μερίσματος για το φετινό έτος.»

 

Προοπτικές

 

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του πρώτου τριμήνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Αν και οι λειτουργικές επιδόσεις στη Ρουμανία είναι ενθαρρυντικές, οι προοπτικές παραμένουν ευμετάβλητες. Στην Αλβανία, η βελτίωση της δομής της αγοράς ενδεχομένως θα δώσει την ευκαιρία για βελτίωση των επιδόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό.

 

Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ. Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ. και θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους μετόχους σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

 

 

 

 

Το Α’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €921,3 εκατ. μειωμένα κατά 0,8%, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά €12 εκατ. στα «Λοιπά Έσοδα». Η μείωση αυτή οφείλεται στην ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» στην Ελλάδα την περασμένη χρονιά, και στη μείωση της διεθνούς κίνησης (OTE Globe), δύο πηγές εσόδων με ελάχιστη επίδραση στην κερδοφορία.

 

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €618,1 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 3,0% σε σχέση με το A’ τρίμηνο του 2017. Μετά την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης τον Μάρτιο, η Εταιρεία αντιλόγησε εν μέρει την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (SRI), επηρεάζοντας θετικά τις λειτουργικές δαπάνες για το τρίμηνο. Η μείωση στα λειτουργικά έξοδα οφείλεται στα χαμηλότερα έξοδα διασύνδεσης, την ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια περιορισμού των δαπανών συνολικά.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3,6% σε €315,1 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 5,3%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,9%, αυξημένο κατά 230 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του 2017. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 10,8%, ενώ στην Αλβανία, αυξήθηκε κατά 112,5%.

 

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €110,9 εκατ., αυξημένα σε σύγκριση με τα €104,5 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας EBITDA παρά τη μικρή αύξηση των αποσβέσεων.

 

 

 

 

 

 

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €45,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2018, αυξημένη κατά 6,8%, κυρίως λόγω των υψηλότερων λειτουργικών κερδών προ φόρων.

 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 32,5% και ανήλθαν σε €50,6 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €38,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017.

 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €166,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 9,9% ή €18,4 εκατ., με τις επενδύσεις στην Ελλάδα να ανέρχονται σε €115,3 εκατ., στη Ρουμανία σε €49,9 εκατ. και στην Αλβανία σε €1,4 εκατ.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €8,6 εκατ., παρουσιάζοντας μια θετική απόκλιση κατά σχεδόν €20 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, η οποία συνδέεται με τις χαμηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίμηνο.

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. στις 31 Μαρτίου 2018, αυξημένος κατά 30,6% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2017. Το Α΄ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του Ομολόγου με λήξη τον Φεβρουάριο 2018 (και απόδοση 7,875%) αξίας €590 εκατ. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

    Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %Α’τρίμηνο 2018+/- %
Ελλάδα685,5690,0-0,7%685,8-0,6%
Ρουμανία226,5230,3-1,7%226,0-1,9%
Αλβανία15,815,7+0,6%15,8+0,6%
Ενδοομιλικές απαλοιφές(6,5)(7,0)-7,1%(6,5)-7,1%
Όμιλος ΟΤΕ921,3929,0-0,8%921,1-0,9%

 

 

    Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %Α’τρίμηνο 2018+/- %
 Ελλάδα280,3266,2+5,3%280,1+5,6%
Περιθώριο EBITDA40,9%38,6%+2,3μον41,0%+2,4 μον
 Ρουμανία33,137,1-10,8%30,9-16,7%
Περιθώριο EBITDA14,6%16,1%-1,5μον13,7%-2,4 μον
 Αλβανία1,70,8+112,5%1,6+100,0%
Περιθώριο EBITDA10,8%5,1%+5,7μον10,1%+5 μον
Όμιλος ΟΤΕ315,1304,1+3,6%313,6+3,1%
Περιθώριο EBITDA34,2%32,7%+1,5μον34,0%+1,3 μον

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

Access Lines Α’ τρίμηνο

2018

Δ’ τρίμηνο

2017

Α’ τρίμηνο

2017

Ετήσια

+/- %

Συνδέσεις Λιανικής2.645.0032.639.1322.639.820+0,2%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής1.802.6801.759.7521.654.968+8,9%
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*405.321354.257252.310+60,6%
Συνδρομητές τηλεόρασης527.716524.770504.794+4,5%
Συνδρομητές κινητής8.053.4307.981.2367.732.994+4,1%

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

 

Το Α’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 9 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει αύξηση 6 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2018, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 43 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.803 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται με επιταχυνόμενο ρυθμό, προσελκύοντας 51 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες. Στο τέλος του τριμήνου, 405 χιλιάδες συνδρομητές ή το 22,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες FTTC έναντι 20,1% στο τέλος του 2017. Η κορυφαία υπηρεσία οπτικών ινών του ΟΤΕ, η οποία προσφέρει ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι 200Mbps, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η αυξανόμενη πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου οπτικών ινών,  η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, και η ανάπτυξη της πελατειακής βάσης του ΟΤΕ, συνεχίζουν να ενισχύουν τις επιδόσεις της Εταιρείας. Στις 31 Μαρτίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 12,2 χιλιάδες, αυξημένες κατά 700 στο τρίμηνο.

 

Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα τρίμηνο ανάπτυξης της COSMΟΤΕ TV, καταγράφοντας αύξηση 3 χιλιάδων πελατών, αν και η αγορά παρουσιάζει σημάδια ωρίμανσης. Στις 31 Μαρτίου του 2018, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ανήλθε σε 528 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,5% σε ετήσια βάση.

 

    Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
(Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %Α’τρίμηνο 2018+/- %
  
Κύκλος Εργασιών685,5 690,0 -0,7%685,8 -0,6%
– Έσοδα λιανικής σταθερής224,9223,7+0,5%226,0+1,0%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής212,6214,3-0,8%219,5+2,4%
– Έσοδα χονδρικής139,9147,6-5,2%139,9-5,2%
-Λοιπά Έσοδα108,1104,4+3,5%100,43,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA280,3 266,2 +5,3%281,1 +5,6%
Περιθώριο EBITDA %40,9%38,6%+2,3μον41,0%+2,4μον

 

Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 0,7% σε €685,5 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης στα έσοδα χονδρικής.

 

 

 

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν, υποστηριζόμενα από την αύξηση στα έσοδα των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και από την επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων φωνής.

 

 

Η μικρή πτώση στα έσοδα κινητής τηλεφωνίας οφείλεται εξολοκλήρου στην υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 2,4%, συνεχίζοντας τις αυξητικές τάσεις που σημειώνονται από το Β΄τρίμηνο του περασμένου έτους. Για μια ακόμα φορά, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τροφοδοτήθηκε από την χρήση data. Η εφαρμογή Cosmote mobile app υιοθετήθηκε από 1,6 εκατ. χρήστες στο τρίμηνο, σημειώνοντας σχεδόν 75% ετήσια αύξηση. Το app, όπως και άλλες πρωτοβουλίες ψηφιακοποίησης, συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους.

 

Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά στο τρίμηνο, στα €280,3 εκατ. Περίπου το ήμισυ της βελτίωσης οφείλεται στην καθαρή επίδραση των προβλέψεων συνταξιοδότησης προσωπικού και άλλων, ενώ το υπόλοιπο αντανακλά τη βελτίωση της κερδοφορίας στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία.

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

 

 

Μάρτιος ‘18Μάρτιος ‘17+/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας*2.093.6492.127.954-1,6%
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών*1.170.2741.179.831-0,8%
Συνδρομητές Τηλεόρασης*1.463.8011.457.269+0,4%
Πελάτες FMC550.000398.242+38,1%
Συνδρομητές κινητής4.681.7515.023.389-6,8%

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

 

    Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
(Εκατ. € )          Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %Α’τρίμηνο 2018+/- %
Κύκλος Εργασιών226,5230,3-1,7%226,0 -1,9%
– Έσοδα λιανικής σταθερής65,874,4-11,6%67,5-9,3%
– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής81,677,4+5,4%83,4+7,8%
– Έσοδα χονδρικής 19,625,0-21,6%19,6-21,6%
– Λοιπά Έσοδα59,553,5+11,2%55,5+3,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA33,137,1-10,8%30,9 -16,7%
Περιθώριο EBITDA %14,6%16,1%-1,5μον13,7%-2,4μον

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 1,7%, σε €226,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2018. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 11,6% ή 9,3% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής μειώθηκαν κατά 19%, ενώ τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης μειώθηκαν κατά 9% και 5% αντίστοιχα.

 

Στην κινητή τηλεφωνία, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, τόσο από τις παραδοσιακές όσο και από τα συνδυαστικά πακέτα, αντικατοπτρίζει την επιτυχία των πακέτων #netliberare που πρόσφατα διατέθηκαν στο κοινό, παρέχοντας προσιτό mobile internet και μια ανταγωνιστική πρόταση στην αγορά κινητής.

 

 

Εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής για το τρίμηνο ανήλθαν σε €83,4 εκατ., αυξημένα κατά 7,8%, κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από πελάτες συμβολαίου και συνδυαστικά πακέτα. Τα συνολικά έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 52%, καθώς ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 38% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 550 χιλιάδες στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2018.

 

Στις 31 Μαρτίου του 2018, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατ., μειωμένη κατά 6,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής. Οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν το 35% της συνολικής πελατειακής βάσης. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2017, χάρη στα βελτιωμένα πακέτα της Εταιρείας.

 

Τα λοιπά έσοδα αυξηθήκαν κατακόρυφα κατά 11,2%, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από πωλήσεις συσκευών εξαιτίας της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 15.  Οι προαναφερόμενες αυξήσεις αντισταθμίστηκαν πλήρως από τη συνεχιζόμενη πίεση στα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής της σταθερής, και την απότομη πτώση των εσόδων χονδρικής κυρίως λόγω μείωσης της διεθνούς κίνησης.

 

Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 10,8% σε €33,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης στη σταθερή.

 

ΑΛΒΑΝΙΑ

 

 

Μάρτιος ‘18Μάρτιος ‘17+/- %
Συνδρομητές κινητής1.899.4391.829.139+3,8%

 

 

    Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15
(Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %Α’τρίμηνο 2018+/- %
Σύνολο Εσόδων15,815,7+0,6%15,8+0,6%
    Έσοδα υπηρεσιών15,315,2+0,7%15,4+1,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA1,70,8+112,5%1,6 +110%
Περιθώριο EBITDA %10,8%5,1%+5,7μον10,1%+5μον

 

    

Στις 31 Μαρτίου του 2018, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,89 εκατ., αυξημένη κατά 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

 

Στο Α’ τρίμηνο του 2018, τα έσοδα από υπηρεσίες της Telekom Albania αυξήθηκαν κατά 0,7%, αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση κατά 25% στα έσοδα διασύνδεσης.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2017, και ανήλθε σε €1,7 εκατ., κυρίως λόγω της βελτίωσης στο περιθώριο κέρδους της λιανικής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Την 19 Ιανουαρίου 2018, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους. Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος, και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα. Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Φεβρουαρίου 2018, ενέκρινε την επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μετοχές θα αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

 

ΔΙΜΕΡHΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 150,0 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EUROPEAN INVESTMENT BANK – EIB)

Την 23 Ιανουαρίου 2018, η COSMOTE προχώρησε στην εκταμίευση του συνολικού ποσού Ευρώ 150,0 εκατ. στο πλαίσιο της διμερούς δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία υπεγράφη τη 10 Ιουλίου 2017. Το δάνειο έχει διάρκεια 7 έτη, θα αποπληρωθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις και το επιτόκιό του ορίστηκε σε 2,805% ετησίως.

 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Global Medium Term Note Programme)

Την 7 Φεβρουαρίου 2018, η ΟΤΕ PLC προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος υπολοίπου Ευρώ 590,3 εκατ. του Ομολόγου το οποίο έληγε την ίδια ημέρα καθώς και των δεδουλευμένων τόκων.

 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 150,0 ΕΚΑΤ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EBRD)

Τη 12 Ιανουαρίου 2018, η COSMOTE αποπλήρωσε κεφάλαιο ύψους Ευρώ 23,0 εκατ. στο πλαίσιο του κοινοπρακτικού δανείου με την EBRD καθώς και των δεδουλευμένων τόκων.

 

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΕ

Την 24 Ιανουαρίου 2018, ο οίκος Standard & Poor’s Ratings Services αύξησε την μακροπρόθεσμη εταιρική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε ‘BB-‘ από ‘B+’.

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε τη 15 Φεβρουαρίου 2018, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε την 4 Απριλίου 2018. Μέχρι την 7 Μαΐου 2018, ο ΟΤΕ προέβη στην αγορά 896.850 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας Ευρώ 10,3 εκατ. Οι μετοχές αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Την 7 Μαΐου 2018, ο ΟΤΕ κατείχε συνολικά 2.239.960 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας Ευρώ 24,8 εκατ. Το συνολικό ποσό του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προβλέπεται να κυμανθεί από €85,0 εκατ. έως €95,0 εκατ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί ανά πάσα στιγμή μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2018 και της 31ης Ιανουαρίου 2019.

 

 

 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6111121

Fax: 210-6111030

Εmail: iroffice@ote.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακες που ακολουθούν:

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Μαρτίου 2018 και της 31ης Δεκεμβρίου 2017

 

 • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 και συγκριτική με το 2017

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 και συγκριτική με το 2017

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 και συγκριτική σε τρίμηνα

 

 1. Πληροφορίες εσόδων ανά κατηγορία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 – Επιπτώσεις από τα ΔΠΧΑ 15

 

 

 

Σημείωση: Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή της καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

 

 

 

 

 

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα).

 

Καθαρός Δανεισμός (προσαρμοσμένος)

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.)31/03/201831/03/2017+/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια1.327,71.249,9+6,2%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων186,2812,2-77,1%
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα(760,0)(1.483,8)-48,8%
Καθαρός Δανεισμός753,9578,3+30,4%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία(5,9)(5,5)+7,3%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 748,0572,8+30,6%

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

(Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %
Κύκλος εργασιών921,3929,0-0,8%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα11,912,2-2,5%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις(618,4)(639,6)-3,3%
EBITDA314,8301,6+4,4%
Περιθώριο EBITDA %34,2%32,5%+1,7μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης0,32,5-88,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο  EBITDA315,1304,1+3,6%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %34,2%32,7%+1,5μον

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της περιόδου που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στην σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προσθέσουμε στα Καθαρά Κέρδη της περιόδου σε μετόχους της εταιρείας στην  την επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, χρημ/κα έξοδα για έκδοση και επαναγορά ομολόγων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Αναλυτικά ο υπολογισμός στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρωνΑ’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας39,036,4+7,1%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης0,21,8-88,9%
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις11,4
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας50,638,2+32,5%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για την διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (δημοσιευμένο) –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)(183,1)(200,5)-8,7%
Καταβολές για αγορά φάσματος16,515,5+6,5%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) –  (Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)(166,6)(185,0)-9,9%

 

Προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές ροές  από  λειτουργικές δραστηριότητες

Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες εστιάζουν στις ταμειακές ροές και εκροές που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα μιας εταιρείας (οι χρεωστικοί τόκοι και οι καταβληθέντες φόροι εισοδήματος συμπεριλαμβάνονται στις εκροές). Οι προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ορίζονται ως το άθροισμα των καθαρών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες εξαιρουμένων των καταβολών προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των καταβολών εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και προθέτοντας τους εισπραχθέντες πιστωτικούς τόκους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (δημοσιευμένες)171,2162,4+5,4%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης3,67,3-50,7%
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων3,6
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες0,40,40,0%
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Προσαρμοσμένες)175,2173,7+0,9%

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και προσθέτοντας τους εισπραχθέντες τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης,  λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ προς διευκόλυνση του αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

 

(Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες171,2162,45,4%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(183,1)(200,5)-8,7%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες0,40,40,0%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές(11,5)(37,7)-69,5%

 

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

 

 (Ευρώ εκατ.)Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές(11,5)(37,7)-69,5%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης3,67,3-50,7%
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων3,6
Καταβολές για αγορά φάσματος16,515,5+6,5%
Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές8,6 (11,3)-176,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)ΟΜΙΛΟΣ
31/03/201831/12/2017
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Ενσώματα πάγια2.721,52.740,9
Υπεραξία447,1447,1
Τηλεπικοινωνιακές άδειες513,8523,6
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία474,3504,2
Συμμετοχές0,10,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία81,782,5
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις299,2313,5
Κόστος συμβάσεων42,2
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία112,7112,1
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων4.692,64.724,0
   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Αποθέματα107,391,3
Πελάτες711,7719,7
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία5,95,9
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία32,9
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία270,9259,3
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα4,64,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα760,01.297,7
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων1.893,32.378,2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ6.585,97.102,2
   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας   
Μετοχικό κεφάλαιο1.387,11.387,1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο496,5496,4
Ίδιες μετοχές(14,5)(14,5)
Τακτικό αποθεματικό373,5373,5
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά(152,5)(157,1)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών(3.314,1)(3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο3.656,83.573,1
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
2.432,82.344,4
Μη ελέγχουσες συμμετοχές247,1245,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων2.679,92.589,4
   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσμα δάνεια1.327,71.276,2
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία195,4224,3
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας127,7129,9
Συμβατικές υποχρεώσεις21,5
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις29,730,6
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις95,0130,8
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων1.797,01.791,8
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Προμηθευτές1.101,51.162,4
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων186,2764,5
Φόρος εισοδήματος71,941,6
Συμβατικές υποχρεώσεις128,3
Έσοδα επόμενης χρήσης0,0128,3
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης139,3139,3
Μερίσματα πληρωτέα0,40,4
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις481,4484,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.109,02.721,0
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ6.585,97.102,2

 

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)  
Α΄ τρ.’18Α΄ τρ.’17+/- %
    
Σύνολο κύκλου εργασιών921,3 929,0 -0,8%
    
Λοιπά έσοδα11,9 12,2 -2,5%
    
Λειτουργικά έξοδα   
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής(132,1)(142,7)-7,4%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις(29,4)(24,3)+21,0%
Αποδοχές προσωπικού(127,5)(157,5)-19,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης(0,3)(2,5)-88,0%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών(26,5)(33,6)-21,1%
Κόστος εμπορευμάτων(86,3)(69,3)+24,5%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών(28,1)(26,6)+5,6%
Έξοδα προώθησης(21,6)(21,9)-1,4%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα(166,6)(161,2)+3,3%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις(618,4)(639,6)-3,3%
    
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις314,8 301,6 +4,4%
Αποσβέσεις και απομειώσεις(203,9)(197,1)+3,5%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα110,9 104,5 +6,1%
    
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα(23,9)(32,4)-26,2%
Πιστωτικοί τόκοι0,40,4+0,0%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές(7,2)2,9
Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις(0,1)
Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες(30,8)(29,1)5,8%
    
Κέρδη προ φόρων80,1 75,4 +6,2%
Φόρος εισοδήματος(45,8)(42,9)+6,8%
Κέρδη περιόδου34,3 32,5 +5,5%
Κατανεμόμενα σε:   
Μετόχους της εταιρείας39,0 36,4 +7,1%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές(4,7)(3,9)+20,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)  
Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %
    
Κύκλος εργασιών   
Σταθερή τηλεφωνία:   
Έσοδα λιανικής290,7298,0-2,4%
Έσοδα χονδρικής158,9171,9-7,6%
Λοιπά έσοδα69,370,8-2,1%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας518,9 540,7 -4,0%
Κινητή τηλεφωνία:   
Έσοδα υπηρεσιών308,5304,8+1,2%
Έσοδα πώλησης συσκευών61,550,1+22,8%
Λοιπά έσοδα6,73,6+86,1%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας376,7 358,5 +5,1%
    
Λοιπά έσοδα25,7 29,8 -13,8%
    
Σύνολο κύκλου εργασιών921,3 929,0 -0,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.           ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)Α’ τρ. ‘17Β’ τρ. ‘17Γ΄ τρ. ‘17Δ’τρ. ‘17Α’τρ.’18
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων75,459,689,4(49,9)80,1
Προσαρμογές για:     
 Αποσβέσεις και απομειώσεις197,1195,4196,8347,7203,9
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης2,58,227,114,00,3
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού2,72,82,71,6(31,1)
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας0,70,70,70,00,7
 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις24,322,526,932,629,4
 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές(2,9)13,1(3,4)5,47,2
 Πιστωτικοί τόκοι(0,4)(0,4)(0,3)(0,5)(0,4)
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά   περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις(19,0)0,1
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα32,438,034,934,123,9
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:(114,1)(58,5)(60,4)43,0 (91,3)
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων1,7(7,5)12,1(4,5)(15,9)
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων(12,2)(63,4)(48,2)60,2(55,5)
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)(103,6)12,4(24,3)(12,7)(19,9)
Πλέον / (Μείον):     
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης(7,3)(2,9)(13,0)(42,1)(3,6)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων(3,1)(2,9)(3,0)(3,6)(2,8)
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα(33,6)(3,7)(58,9)(35,9)(32,1)
 Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες(11,3)(2,2)(104,9)(93,5)(13,1)
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες162,4 269,7 134,6233,9171,2
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων0,2
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων1,01,71,81,71,8
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(200,5)(223,0)     (176,2)(320,2)(183,1)
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων(0,1)(0,7)(0,3)
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες0,40,30,50,40,4
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες(199,0)(221,0)(173,9)(318,8)(181,2)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης(0,3)
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια150,0150,0
Εξοφλήσεις δανείων(64,8)(22,6)(92,8)(62,5)(678,0)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας(0,3)(77,8)
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(64,8)(23,2)(170,6)87,5(528,0)
      
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων(101,4) 25,5 (209,9)2,6(538,0)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου1.585,61.483,81.508,51.297,01.297,7
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα(0,4)(0,8)(1,6)(1,9)0,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου1.483,8 1.508,5 1.297,01.297,7760,0

 

 

 

 

 

VI.         Έσοδα ανά Κατηγορία

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA

    Εξαιρουμένων

των ΔΠΧΑ 15

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)Α’τρίμηνο 2018Α’τρίμηνο 2017+/- %Α’τρίμηνο 2018+/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα     
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα225,2224,0+0,5%226,3+1,0%
Συνολικά Έσοδα385,1392,0-1,8%385,4-1,7%
 Προσαρμοσμένο EBITDA187,1168,0+11,4%187,4+11,5%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA48,6%42,9%5,7 μον48,6%5,7μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα     
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα216,3217,9-0,7%223,2+2,4%
Συνολικά Έσοδα279,0273,5+2,0%281,1+2,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA82,386,9-5,3%82,8-4,7%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA29,5%31,8%-2,3μον29,5%-2,3 μον
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία     
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία65,974,5-11,5%67,6-9,3%
Συνολικά Έσοδα136,7143,4-4,7%135,5-5,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA17,121,4-20,1%15,0-29,9%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA12,5%14,9%-2,4μον11,1%-3,8 μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία     
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία73,171,0+3,0%74,4+4,8%
Συνολικά Έσοδα121,3107,8+12,5%122,0+13,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA16,015,7+1,9%15,9+1,3%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA13,2%14,6%-1,4 μον13,0%-1,6 μον
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία     
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία15,315,2+0,7%15,4+1,3%
Συνολικά Έσοδα15,815,7+0,6%15,8+0,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA1,70,8+112,5%1,6+100,0%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA10,8%5,1%5,7 μον10,1%5 μον
Λοιπά Έσοδα     
Συνολικά Έσοδα109,1121,2-10,0%109,1-10,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA12,011,7+2,6%12,0+2,6%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA11,0%9,7%1,3 μον11,0%1,3 μον
Ενδοομιλικές απαλοιφές     
Συνολικά Έσοδα(125,7)(124,6)+0,9%(127,8)+2,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA(1,1)(0,4)+175,0%(1,1)+175,0%
ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ     
Συνολικά Έσοδα921,3929,0-0,8%921,1-0,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA315,1304,1+3,6%313,6+3,1%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA34,2%32,7%1,5 μον34,0%1,3 μον

 

Related posts