Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
22 Μαΐ 2022
Ελλάδα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ για το 2013

 

Το τελευταίο διάστημα η ΕΥΔΑΠ κινείται σε γοργούς ρυθμούς όχι μόνο στην ανάπτυξη του δικτύου της αλλά στους στόχους που έχει βάλει . Το σημαντικό είναι ότι παρουσίασε αυξημένα  κέρδη μετά από φόρους ύψους 78 εκατ. ευρώ έναντι  52  εκατ. ευρώ το 2012. Σε μια εποχή όπου παντού βλέπουμε  ελλείμματα είναι ενθαρρυντικό να εμφανίζεται ένας οργανισμός κοινής ωφελείας και να σου παρουσιάζει αυξημένα κέρδη. Είναι ενθαρρυντικό για τους μετόχους να βλέπουν να κερδίζει η μετοχή τους. Αλλά το βασικότερο είναι ενθαρρυντικό για τον πολίτη να βλέπει έναν οργανισμό να δουλεύει σωστά  και ταυτόχρονα να του παρέχει το πολυτιμότερο αγαθό, το νερό, σε καλή ποιότητα.

Η ΕΥΔΑΠ πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι το  2013 αποτέλεσε  έτος ανάληψης εκτεταμένων πρωτοβουλιών για την επίλυση μακροχρόνιων θεμάτων που εκκρεμούσαν και καθιστούσαν τις οικονομικές συναλλαγές, τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ασαφείς . Ανακοίνωσε ακόμη και την  αναδιάρθρωση  του ισολογισμού της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση  επετεύχθη:

 

•             Η αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας και η εξάλειψη του τραπεζικού της δανεισμού ως αποτέλεσμα της είσπραξης μακροχρονίως ληξιπροθέσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης (FCFF) το 2013, διαμορφώθηκαν σε 496 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ το 2012.

•             Η είσπραξη των παλαιών απαιτήσεων για έργα που είχαν εκτελεσθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό του ΥΠΟΜΕΔΙ και την ΕΥΔΑΠ Παγίων και η έναρξη νέου πλαισίου συνεργασίας ώστε να μη δημιουργηθούν πάλι τέτοιες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα επιτεύχθηκε μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065) των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η είσπραξη ποσού 141,1 εκατ. ευρώ περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κατασκευές, έως την 31.12.12, έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.τ.λ.

•             Η είσπραξη 149 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο για λογαριασμό των ΟΤΑ και η υιοθέτηση αυστηρότερων πολιτικών για την εξόφληση των μελλοντικών οφειλών τους.

•             Η εντατικοποίηση και ολοκλήρωση της προσπάθειας εξορθολογισμού του ισολογισμού, με τον σχηματισμό ικανοποιητικών προβλέψεων για την ορθή λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που διευθετήθηκαν κατά της διάρκεια τους έτους, ως απόρροια της ρύθμισης των σχέσεων με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και των υποχρεώσεων για εργατικής φύσεως υποθέσεις που διευθετήθηκαν οριστικά μέσα στο 2013.

•             Η ανάληψη συντονισμένων ενεργειών αναδιάρθρωσης της επιχειρησιακής δράσης και αποτελεσματικότητας της Εταιρίας και η έναρξη προγράμματος εκσυγχρονισμού όλων των λειτουργιών της.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 336 εκατ. ευρώ από 353 εκατ. ευρώ το 2012, επηρεαζόμενος κυρίως από τη διαφορά ύψους 9,2 εκατ. ευρώ του ποσού που προέβλεπε η ΚΥΑ Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065). Χωρίς την ανωτέρω μείωση, ο κύκλος εργασιών θα ήταν μειωμένος κατά 8 εκατ. ευρώ (-2,3%) λόγω της μείωσης των εσόδων από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών, κατά 6,6 εκατ. ευρώ (-2,8%) και των εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης, κατά 4,7 εκατ. ευρώ (-4,1%). Αυξητικά κατά 2,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.  Το κόστος πωληθέντων για την Εταιρεία μειώθηκε το 2013 κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 191 εκατ. ευρώ έναντι 203 εκατ. ευρώ το 2012 (-6,0%).

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. ευρώ από 114 εκατ. ευρώ  το 2012.  Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το 2012 (-9,2%).

Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 78 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ το 2012 σημειώνοντας αύξηση 51,4%, διαμορφώνοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους σε 23,3% από 14,6% το 2012.

Θετικά επηρεάστηκαν τα κέρδη μετά φόρων από την αναβαλλόμενη φορολογία λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%.

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής απέναντι στους μετόχους της, με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος ίση με το 50% των καθαρών κερδών του 2013, ποσού 38 εκατ. ευρώ (0,36 ευρώ ανά μετοχή) καθώς και τη διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα, ποσού 2 εκατ. ευρώ (0,02 ευρώ ανά μετοχή).  Το συνολικό διανεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της Εταιρίας ανέρχεται σε 40,5 εκατ. ευρώ (0,38 ευρώ ανά μετοχή).

 

 

Related posts